İstihare Rüyası, Namazı, Duası ve Tabirleri

İstihare rüyası, kişinin istihareye yattığında hakkında hayırlı olup olmayanı gördüğü rüyadır.

İstihare, Allah’tan hayırlı olanı namaz ve dua yoluyla istemektir.

İstihare rüyasına yatmak, dileğini dileyip, namazını kılıp, duasını okuduktan sonra haber almak üzere rüyaya yatmaktır.

Hangi durumlarda istihareye yatılır?

  • Evlilik
  • Mülk edinmek
  • Bir işe kalkışmak
  • Önemli bir karar vermek
  • Çocuk sahibi olmak
  • Yatırım yapmak

İstihare rüyası nasıl tabir edilir?

İstihare rüyası size istihareye yattığınız konunun hayırlı olup olmayacağı hakkında ışık tutar. Rüyalarınızda gördüğünüz her kişi, olay, renk ve sembolün bir anlamı olabilir. İstihare rüyanızın gündüz niyetine ve hayırlı anlamını öğrenmek için mutlaka sitemizdeki hayırlı yorumları okumalı, tüm detayları bir arada değerlendirerek bir sonuca varmalısınız.

Arama sayfamızı ziyaret ederek istihare rüyanızın hayırlı tabirini gündüz niyetine yapabilirsiniz. İstihare rüyası ara

İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare duası nasıl okunur?

Not: İstihare namazı ve duasından sonra, istihareye yatarken abdestli olmanız gerektiğini unutmayın.
Not: İstihareden sonuç alınana kadar istihare namazına ve duasına 7 gece boyunca devam edilir.
Not: İstihare namazını kılmanın mümkün olmadığı durumlarda abdest alınıp sadece duasının okunması uygundur.
1. Günahlarınız için tövbe edin.
Tövbe için bir kez bu duayı okuyun:
“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm.”
2. Gusül abdesti (boy abdesti) alın.
Gusül abdestinin farzlarına göre:
Bir kere ağza dolu dolu su verin (sünnet için 3 kere)
Bir kere burna su çekin (sünnet için 3 kere)
Bir kere de bütün vücudu, hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkayıp temizleyin.
3. Namaz abdestinizi alın.
Namaz abdestinin nasıl alınacağını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesini buradan ziyaret edebilirsiniz.
4. “Niyet ettim Allah rızası için istihare namazını kılmaya” diyerek niyet edin ve dileğinizi belirtin.
5. “Allahu Ekber” diyerek tekbir alarak iki rekat olan istihare namazının birinci rekatına başlayın.
6. Bir kez Sübhaneke duasını okuyun.
Sübhaneke duası: “Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk ve lâ ilâhe ğayruk.”
7. Euzü-besmele çekin.
Euzü-besmele: “Eûzübillâhimineşşeytânirracîm bismillâhirrahmânirrahîm.”
8. Ardından Fatiha suresini okuyun.
Fatiha suresi: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”
9. Hemen ardından Kafirun suresini okuyun.
Kafirun suresi: “Bismillahirrahmânirrahîm. Kul yâ eyyühel kâfirûn. Lâ a’büdü mâ ta’büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd. Leküm dînüküm veliye dîn”
10. Eller dizlere erecek şekilde rükuya gidin (eğilin). Sonrasında alnınız yere değecek şekilde secdeye gidin, daha sonra ayağa kalkıp doğrulun ve sonra tekrar secdeye giderek birinci rekatı sonlandırın.
11. Ayağa kalkıp besmele çekerek istihare namazının ikinci rekatına başlayın.
12. Bir kez Fatiha suresini okuyun.
Fatiha suresi: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”
13. Ardından İhlas suresini okuyun.
İhlas suresi: “Gul huvallâhu ehad. Allâhu’s-samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.”
14. Hemen sonra eller dizlere erecek şekilde rükuya gidin (eğilin). Sonrasında alnınız yere değecek şekilde secdeye gidin, daha sonra ayağa kalkıp doğrulun ve sonra tekrar secdeye gidin.
15. Oturur pozisyona geçip sırasıyla Ettehiyyâtü duasını, Allahümme Salli duasını, Allahümme Barik duasını, Rabbenâ âtinâ duasını ve Rabbena’ğfirlî duasını birer kez okuyun.

Ettehiyyâtü duası: “Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.”

Allahümme Salli duası: “Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Allahümme Barik duası: “Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.”

Rabbenâ âtinâ: “Rabbenâ âtinâ fid’dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.”

Rabbena’ğfirlî duası: “Rabbena’ğfirlî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb.”

16. Duaları okumanız bittikten sonra “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” derken sağa selam vererek ve yine “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” derken sola selam vererek toplamda iki rekat olan namazı sonlandırın.
17. Seccadeden kalkmadan oturur pozisyonda istihare duasını okuyun.

İstihare duası: “Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih.”

18. Hemen sonrasında hiç bir kelime dahi konuşmadan ve abdestinizi bozmadan yüzünüzü kıbleye doğru dönüp sağınıza yatın ve uykuya dalın. Rüyanız hayır çıksın inşallah.

Rehberimizi faydalı bulduysanız sayfamızı ve görsellerimizi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak sevdiklerinizin de faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Görüşlerinizi ve rüyalarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.

istihare duası

İstihare Duası

3 thoughts on “İstihare Rüyası, Namazı, Duası ve Tabirleri

  1. Bu güne kadar gördüğüm en açıklayıcı ve adım adım anlatımlarınızla en anlaşılır istihare duası, uygulanışı ve namazı sayfası olmuş. Bu denli açıklayıcı ve güzel bir sayfayla bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.

  2. iyi günler, istihare hakkında internette bilgi ararken tesadüfen sayfanızı buldum. sayenizde ablamda bende kolayca yaptık. Yorumlarınızda böyle günlerde moral veriyor, emeğinize sağlık

İlk yorumu sen yaz!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.